PODŁOŻE WARZYWNE

PODŁOŻE KWIATOWE

TORF ODKWASZONY

SUBSTRAT TORFOWY

TORF KWAŚNY