WŁAŚCIWOŚCI
Zaopatrzenie w wodę  
Według wytycznych FLL pojemność wodna substratów stosowanych na dachach ekstensywnych powinna zawierać się w granicach 20-35%, a dla intensywnych 45%. Istotne jest także, aby gleba posiadała zdolność ponownego zwilżenia po przeschnięciu.   
Zaopatrzenie w składniki pokarmowe
Ograniczona głębokość powierzchni wegetacyjnej na dachu nie zapewnia wystarczającej ilości składników pokarmowych dlatego ważne jest dostarczenie odpowiedniej ilości substancji organicznej i kationów wymiennych.
Zaopatrzenie w tlen
Substrat w stanie wilgotnym powinien zapewnić korzeniom roślin dostęp do tlenu. Nie może powodować całkowitego wyschnięcia ani warunków powodujących gnicie i obumieranie roślin.
Buforowość
Wytyczne FLL określają kwasowość dla substartów na poziomie 6-8,5 pH, a dla intensywnych 6,5-9,5 pH. Skład substratu powinien zabezpieczyć przed zmianą odczynu. W przeciwnym razie prowadziłoby to do braku dostępu do niektórych składników odżywczych.   
Przestrzeń dla korzeni
Substrat musi być stabilny, aby umożliwić właściwe ukorzenienie się roślin i chronić przed niekorzystnymi warunkami klimatycznymi.
Odporność na ugniatanie i osiadanie
Odpowiedni skład mechaniczny oraz kształt i powierzchnia ziaren powinny zapewnić najlepszy efekt wytrzymały na deptanie i utrzymanie pożądanej struktury przez długi czas.
Odporność na erozję
Zmienne warunki atmosferyczne prowadzą do fizycznego wietrzenia substratu. Zjawisko to powinno być najwolniejsze dlatego substrat powinien być możliwie ciężki i mieć szorstką powierzchnię.
Niska zapalność płomienia
W trakcie ciepłych miesięcy substrat narażony jest na wysychanie, dlatego należy ograniczać składniki łatwopalne. Właściwe zabezpieczenie budynków przeciw pożarom wymaga określenia klasy odporności ogniowej substratów.
GALERIA